Gips kartonske ploče

Građevinske ploče

Građevinske gips kartonske ploče namenjene su upotrebi u izgradnji enterijera.

Knauf masivne građevinske ploče zbog svojih specijalnih dimenzija veoma su lake za rukovanje. Ovim pločama mogu da se izvedu jaki i tanki pregrandi zidovi, koji zbog svojih zvučnoizolujućih svojstava predstavljaju odličan izbor.

Građevinske ploče (GKB)

Građevinske ploče (GKB) sačinjene su od gipsanog jezgra a njihove površine i dužne ivice obložene su čvrstim, specijalnim kartonom. Ploče su posebno obeležene plavim pečatom na poleđini.

Impregnirane građevinske ploče (GKBI)

Imregnirane građevinske ploče su građevinske ploče čije je gipsano jezgro posebno impregnirano protiv upijanja vlage. Specijalno obeležje ploče je plavi pečat na poleđini i karton zelene boje sa prednje i zadnje strane ploče.


Požarnootporne ploče

Požarnootporne ploče namenjene su prostorima sa potrebom posebne protivpožarne zaštite.

Požarnootporne ploče (GKF) su ploče čije je gipsano jezgro dodatno ojačano i armirano staklenim vlaknima dok su impregnirane požarnootporne ploče (GKFI) požarnootporne ploče čije je gipsano jezgro posebno impregnirano protiv upijanja vlage.

Požarnootporne ploče (GKF)

Požarnootporne ploče (GKF) koriste se za postavljanje obloga zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, za oblaganje pregradnih zidova, instalacionih kanala i spuštenih plafona i postavljanje gotovih elemenata u prostorima koji zahtevaju zaštitu od požara.

Impregnirane požarnootporne ploče (GKFI)

Impregnirane požarnootporne ploče nalaze primenu kao i požarnootporne ploče, ali su namenjene prostorijama sa izraženom vlagom, kao što su tuš-kabine i kupatila u svim vrstama objekata.


Fireboard ploče - specijalne požarnootporne

Knauf Fireboard ploče upotrebljavaju se svuda gde se zahteva velika požarnootpornost. Pogodne su za oblaganje zidova i plafona. Njima se oblažu pregradni zidovi i spušteni plafoni, zidne i šaht obloge, instalacioni i ventilacione kanali i slično.

Fireboard je posebna požarnootporna gips kartonska ploča kod koje je površina obložena staklenim vlaknima. Tako pripremljena površina dodatno je presvučena taknim slojem gipsa.

Crveni pečat na poleđini je oznaka ovog tipa ploče.


Dijamant tvrde građevinske ploče

Dijamant građevinske ploče su tvrde gipsane ploče široke primene.

Knauf Dijamant je gips građevinska ploča koja odgovara najvišim zahtevima u građevinarstvu. Laka je za obradu, a izuzetno je čvrsta u primeni. Otpornost na udarce osobina je ove ploče zbog koje ona nalazi primenu na javnim zgradama kao što su škole i bolnice, kod kojih je izuzetno važna otpornost, dugotrajnost i kvalitet.

Knauf Dijamant gips ploče odlikuju se otpornošću na buku i mehaničke udarce, izuzetne su tvrdoće površinskog sloja, jednostavne i ekonomične obrade. Spajanjem klamericama dvostruke obloge ploča povećava se otpornost na zvuk za 2 dB. Dijamant ploča trpi veliko konzolno opterećenje, nema pucanja u sistemu, i požarnootporna je do 90 minuta. Crveni pečat na poleđini oznaka je ploče ovog tipa.


Cleaneo Akustik

Cleaneo Akustik su gips ploče za formiranje lučnih elemenata na zidovima i plafonima.

Ove gips ploče nalaze primenu u postavljanju zidne i plafonske obloge na metalnoj potkonstrukciji. Odlikuju ih posebna dekorativna i akustična svojstva kao i sposobnost pročišćavanje vazduha.

Knauf Cleaneo Akustik su perforirane gips kartonske ploče velikog formata, sa prorezima ili rupicama, koje su ravno sečene sa sve četiri strane.

Knauf Cleaneo pročišćava vazduh u zatvorenim prostorima razgrađujući štetne gasove. Istovremeno ove gips ploče obezbeđuju i odličnu akustiku i doprinose dizajnu prostora. Ploča radi 24 časa na dan, a da pri tom nema trošenja ploče niti nagomilavanja štetnih materija, tako da je upotrebno dejstvo praktično neograničeno.

Delovanje Cleaneo ploča bazira se na priorodnom katalizatoru Zeolitu koji je razgrađuje štetne gasove i mirise.


Ploče za oblikovanje

Gips kartonske ploče za oblikovanje koriste se za formiranje lučnih elemenata na zidovima i plafonima.

Savitljive gips kartonske ploče odličan su element za izradu obloga kod čeličnih konstrukcija, kratkih prelaza kod nejednakog nivoa plafona (kaskada), izradu okruglih krovnih otvora ili kod gradnje lučnih, kružnih zidova, bilo da je reč o ploči za suvo ili mokro savijanje .

Knauf gips kartonske ploče za oblikovanje koriste se za izradu malih radijusa krivine. Ploča u suvo može da se savije do prečnika krivine od 1000 mm.

Primer: Delovi za oblikovanje kao kružni elementi. Debljina elementa: Knauf ploča za oblikovanje 2 x 6.5mm = 13mm, ugao: 90/180 stepeni.


La Vita ploče

La Vita Knauf ploče imaju namenu za zaštitu od elektromagnetnog zračenja i štite kako od niskofrekventnih električnih naizmeničnih polja tako i od visokofrekventnih električnih naizmeničnih polja.

Knauf La Vita zaštitne ploče umanjuju zračenje elektro kablova u kojima se zbog promene napona proizvode električna naizmenična polja. Za razliku od običajenog napon u kući od 230 V i 400 V (trofazna struja), u slobodnim provodnicima on iznosi 20 kV do 380 kV.

Knauf La Vita zaštitne ploče kao obloga obodnih zidova umanjuju različite vrste zračenja iz spoljašnje sredine: zračenja mobilnih telefona, radara, odašiljača, CB – odašiljača, satelita i televizijskih stanica. Knauf La Vita zaštitne ploče kao obloga zidova unutar zgrade, kod dečjih i spavaćih soba ili zajedničkih zidova kod kuća u nizu, dovode do smanjenja zračenja od TV ekrana, monitora i bežičnih telefona.

La Vita zaštitne ploče od elektromagnetnog zračenja imaju elektro-provodljivu poleđinu. Na poleđini, u spoljašnjem sloju kartona nalaze se karbonska vlakna tako integrisana u celulozna vlakna da gornja površina kartona postaje provodljiva.


PIANO ploča za dodatnu zvučnu zaštitu

Knauf Piano ploča je gips kartonska ploča čija je osnovna namena dodatna zvučna izolacija.

Ova građevinska ploča je naročito pogodna za primenu u formiranju prostora sa posebnim zahtevom zvučne izolacije.

Knauf Piano ploče za zaštitu od zvuka proizvode se prvenstveno kao standardne građevinske ploče (GKB), ali i kao požarnootporne ploče (GKF) i odgovarajuće su označene. Zbog svojih lako elastičnih svojstava Piano ploča upija deo zvuka i obezbeđuje bolju zvučnu izolovanost prema DIN 18183 standardima. Plavi pečat na poleđini posebna je oznaka ovog tipa ploča.


Masivne ploče

Masivne ploče koriste se za jaku i zdravu zidnu konstrukciju.

Knauf ploče ovog tipa posebno su pogodne u gradnji stambenog prostora. Ugrađuju se tamo gde se javljaju zahtevi posebne zvučne i požarne otpornosti. Knauf masivne ploče odlične su za postavljanje keramike u sanitarnim prostorijama, kao i za postavljanje tapeta i bojenje, jer poseduju potpuno ravne površine.

Knauf masivne građevinske ploče veoma su lake za rukovanje zbog specijalnih dimenzija koje ih odlikuju. Ovim pločama se mogu se izvesti tanki a jaki pregrandi zidovi, koji su odličan izbor sa izraženim zvučnoizolujućim svojstvima.


Vidiwall - gipsvlaknaste ploče

Gipsvlaknasta građevinska ploča (gipsfazer) koristi se u građevinarstvu u oblikovanju za plafona i zidova.

Knauf Vidiwall građevinska ploča upotrebljava se za oblaganje zidova i tavanica, pregradnih zidova i plafona, požarnu zaštitu čeličnih i drvenih stubova i greda.

Vidiwall ploče čine celulozna vlakna i gips. Površina ploče je ravna, a ivice oštro zasečene sa sve četiri strane. Plavi pčat na poleđini oznaka je ove ploče.


Suvi estrih F135

Gipsvlaknasta građevinska ploča Suvi estrih F135 koristi se u građevinarstvu za oblikovanje podnih sistema.

Dve F135 Vidifloor ploče debljine 10mm/12.5mm, polažu se na gradilištu na krstasti spoj. Drugi sloj se lepi na prvi slog sistemskim lepkom ili Knauf Uniflott-om sa razmakom od pola ploče. Ove ploče su pogodne za za sve vrste podnih obloga: PVC, linoleum, kamene obloge 30 x 30 cm, gotovi parketi ili mozaik-parketi.

Vidifloor ploče čine celulozna vlakna i gips. Površina ploče je ravna, a ivice oštro zasečene sa sve četiri strane. Plavi pčat na poleđini oznaka je ove ploče.


Aquapanel Outdoor cementna ploča

Aquapanel Cementboard Outdoor je cementna ploča koja se zbog svoje vodonepropusnosti, otpora na udarce i hladnoću primenjuje u rešavanju fasadnih sklopova. Fasada može biti izvedena kao vetreni fasadni sklop (horizonatalno postavljanje ploča na drvenu ili metalnu potkonstrukciju) ili nevetreni fasadni sklop (direktno oblaganje).

Aquapanel Cementboard Outdoor je specijalna Knauf građevinska ploča proizvedena na cementnoj bazi. Kao vezivo se koristi Portland cement, a ispunu čine ekspandirana glina i škriljac. Površina ploče obložena je mrežom od staklenih vlakana što ploču ćini vodonepropusnom, postojanom i čvrstom.


Aquapanel Indoor cementna ploča

Aquapanel Cementboard Indoor je cementna ploča koja je zbog svoje vodonepropusnosti idealna za primenu u vlažnim prostorijama javnih objekata, kao što su zatvoreni bazeni hotela, sportskih hala, wellness i spa centri, poljoprivredni objekti i svi prostori gde se očekuje direktan uticaj prskajuće vode.

Aquapanel Cementboard Indoor je specijalna Knauf građevinska ploča proizvedena na cementnoj bazi. Kao vezivo se koristi Portland cement, a ispunu čine ekspandirana glina i škriljac. Površina ploče obložena je mrežom od staklenih vlakana što ploču ćini vodonepropusnom, postojanom i čvrstom.

Tehnički detalji

Građevinske ploče

Građevinske ploče (GKB)
 • Ivice: polukružna zakošena uzdužna ivica (HRAK)
 • Debljina 9.5 mm: 2000/2500 x 1250 mm
 • Debljina 12.5 mm: 2.000/2.500/2.600/2.750/3.000x1.250 mm
Impregnirane ploče (GKBI)
 • Ivice: polukružna zakošena uzdužna ivica (HRAK)
 • Debljina 9.5 mm: Nije u programu
 • Debljina 12.5 mm: 2.000/2.500/2.600/3.000x1.250 mm

Požarnootporne ploče

Ivice: Masivne građevinske ploče
 • Debljina 18 mm: 2600x650 mm (GKB/GKBI)
 • Debljina 20 mm: 2000x625 mm (GKF/GKFI) 2500/2600x625 mm (GKF)
 • Debljina 25 mm: 2000/2600x625 mm (GKFI)

Fireboard gips ploče

Ivice: Ravna uzdužna ivica (VK)
 • Debljina 12.5 mm: 2000 x 1250 mm
 • Debljina 15 mm: 2000 x 1250 mm
 • Debljina 20 mm: 2000 x 1250 mm
 • Debljina 25 mm: 2000 x 1250 mm
 • Debljina 30 mm: 2000 x 1250 mm

Dijamant tvrde građevinske ploče

Dijamant tvrda gipsana ploča (GKFI)
 • Ivice: Polukružna zakošena uzdužna ivica
 • Debljina 12.5 mm: 2000/2500 x 1250 mm
 • Debljina 15 mm: 2000/2500x1250 mm

Ploče za oblikovanje

Ploče za oblikovanje (GKB)
 • Ivice: Zakošena uzdužna ivica (AK)
 • Debljina 6.5 mm: 2500 x 900 mm

Zaštitne ploče

La Vita zaštitne ploče (GKF)
 • Ivice: Polukružna zakošena uzdužna ivica (HRAK)
 • Debljina 12.5 mm: 2600 x 1250 mm

Ploče za zvučnu zaštitu

Piano ploče za zvučnu zaštitu
 • Ivice: Polukružna zakošena uzdužna ivica (HRAK)
 • Debljina 12.5 mm (GKB): 2000/2500x1250 mm
 • Debljina 12.5 mm (GKF): 2000/2500x1250 mm
 • Debljina 12.5 mm (GKFI): 2000x1250 mm

Masivne ploče

Ivice: Masivne građevinske ploče
 • Ivice: Polukružna zakošena uzdužna ivica (HRAK)
 • Debljina 18 mm: 2600 x 650 mm (GKB/GKBI)
 • Debljina 20 mm: 2000 x 625 mm (GKF/GKFI) 2500/2600x625 mm (GKF)
 • Debljina 25 mm: 2000/2600 x 625 mm (GKFI)

Gipsvlaknaste ploče

Vidiwall
 • Debljina 10/12.5 mm: 1500x1000 mm
Vidiwall XL
 • Ivice: Polukružna zakošena uzdužna ivica (HRAK)
 • Debljina 10 mm: 2600 x 1245 mm
 • Debljina 12.5 mm: 200/2500/2600/2750/3000 x 1245 mm
 • Debljina 15 mm: 2000/2500/2600 x 1245 mm
Vidiwall KLF
 • Debljina 12.5/15 mm: 2620 x 1249 mm
Vidifloor
 • Debljina 10/12.5 mm: 500 x 1500 mm
 • Debljina 10/12.5 mm: 1000 x 1500 mm

Cementne ploče

Aquapanel Cementboard Outdoor
 • Ivice: Specijalna EasyEdge – zaobljena, ojačana mrežicom
 • Debljina 12.5 mm: 1200/2400/1250/2500 x 900 mm
 • Težina (GKF): 16.0 kg/m²
Aquapanel Cementboard Indoor
 • Ivice: Specijalna EasyEdge – zaobljena, ojačana mrežicom
 • Debljina 12.5 mm: 1200/2400/1250/2500 x 900 mm
 • Težina (GKF): 16.0 kg/m²